Polskie Mosty Technologiczne

Posted on

Miło nam poinformować, że firma Natuu bierze udział w projekcie Polskie Mosty Technologiczne, którego celem jest wsparcie firmy w procesie internacjonalizacji poprzez zaoferowanie usług doradczo-szkoleniowych. Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.