Polskie Mosty Technologiczne oraz Go to Brand

Posted on Posted in Bez kategorii

Miło nam poinformować, że spółka Natuu bierze udział w dwóch projektach, Polskie Mosty Technologiczne oraz Go to Brand, wspierających firmę w internacjonalizacji i wzroście konkurencyjności. Oba projekty finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Polskie Mosty Technologiczne
Celem projektu Polskie Mosty Technologiczne jest wsparcie firmy w procesie internacjonalizacji poprzez zaoferowanie usług doradczo-szkoleniowych. Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Go to Brand
Firma Natuu realizuje także projekt pn. „Promocja polskiej marki NATUU na rynkach zagranicznych, w ramach poddziałania 3.3.3.: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem tego projektu jest promowanie produktów branży kosmetycznej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych. Planowanym efektem projektu będzie wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.